Opowieści dla ducha

Warto przecztać

światowe
dni młodziezy

Rozalia Celkówna

"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali."

Jan Paweł II