Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce

Grupa Apostolska

Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce

Ks. Kardynał Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, wśród różnych nurtów duszpasterstwa diecezjalnego szczególną troską obejmował młodzież, dlatego też całym sercem popierał i inspirował wszelkie inicjatywy duszpasterskie docierania do młodzieży. Tak też powstał pomysł utworzenia ruchu apostolskiego - tzw.Grup Apostolskich. W 1973 roku ksiądz Antoni Sołtysik wraz z zespołem współpracowników zapoczątkował, a później dbał o poszerzenie i rozwój tego ruchu. Jego celem jest przygotowanie młodzieży i dzieci do świadomego i dojrzałego życia wiarą, tak osobistego jak i wspólnotowego.


Formacja Grup Apostolskich dokonuje się poprzez:

pogłębianie osobistej więzi z Bogiem,
poszerzanie wiedzy religijnej,
pobudzanie świadomości odpowiedzialności apostolskiej,
prowadzenie działalności liturgicznej, charytatywnej, kulturalnej ...itp,
aktywny udział w życiu Kościoła lokalnego,
udział w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach,
współpraca z organizacjami,
Patronami ruchu są: święta Królowa Jadwiga i błogosławiony Jerzy Frassati.


Duszpasterstwo dzieci i młodzieży w naszej parafii:

Pierwsze wzmianki o zaangażowaniu dzieci i młodzieży w naszej parafii (na podstawie kroniki parafialnej) - to rok 1896 (Ks. Józef Bylica). Dzieci i młodzież były wówczas zrzeszone w III Zakonie Świętego Franciszka oraz w Bractwie Różańcowym.
Obecnie dzieci i młodzież zaangażowane są w działalność Grupy Apostolskiej, która działa w naszej parafii od 26 lat.