Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce

Liturgia z Gościem Niedzielnym

  1. Ta przypowieść jest wezwaniem adresowanym do tych, którzy bardziej kochają rzeczy niż ludzi. Pieniądze, zwłaszcza duże, mogą sprawić, że człowiek zamknie się w doczesnym pałacu, goniąc za przyjemnościami.
  2. Amos był prorokiem, który pochodził z Królestwa Południowego, Judy. Powołany został, by głosić Boże orędzie w sąsiednim Królestwie Północnym, Izraelu, które przeżywało okres pokoju i dobrobytu. Było to za wymienionego w tytule księgi króla Jeroboama, w VIII w. przed Chr.
  3. Serafini są pierwszym chórem w hierarchii anielskiej, aniołami znajdującymi się najbliżej tronu Bożego. Wyśpiewują nieustannie chwałę Bogu.
  4. Chroni tych, których inni omijają szerokim łukiem. Zwraca swój wzrok na pomijanych, odpychanych, niezauważanych. Na kartach Biblii daje się poznać jako obrońca cudzoziemców, sierot i wdów. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Ps 146,8-9
  5. Amos uważany jest za najstarszego z proroków piszących, czyli tych, których orędzia w formie spisanej zostały włączone do objawionych ksiąg Starego Testamentu. Żył i działał w pierwszej połowie VIII w. przed Chr. Bóg posłał go do sąsiedniego Królestwa Izraela, by tam, rodakom, którzy zapominali o prawdziwym Bogu, przypominać o wierności.