Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce

Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej

Rzymskokatolicka Parafia P.W. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce
"Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją ma życie wieczne,
a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej to świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej. Mają za zadanie rozdzielanie Komunii świętej , gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub bardzo utrudnione. Zanoszą Pana Jezusa do ludzi chorych w niedzielę , oraz rozdają Komunię świętą podczas Mszy świętej, gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów.

Posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej przywrócił papież Paweł VI na mocy Instrukcji Kongregacji Kultu Bożego Immensae Caritats z 29.01.1973 roku. Głównym motywem wprowadzenia tej posługi jest duchowe dobro wiernych. Posługa świeckich szafarzy umożliwia i ułatwia sprawne i godne przyjęcie Komunii świętej uczestnikom Mszy świętej w niedziele i święta. Natomiast dla chorych jest wprost nieocenionym dobrem, gdyż mogą przyjmować Komunię świętą prawie zawsze , kiedy tego pragną.

Kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy zgłaszają proboszczowie, a ich przygotowanie prowadzą Diecezjalne Komisje Liturgiczne. Szafarze zobowiązani są do pogłębiania własnej formacji chrześcijańskiej. Uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia , spotkaniach modlitewno - formacyjnych .

Patronem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej jest święty Stanisław Kazimierczyk.

 

W naszej parafii, na mocy dekretu Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej pełnią panowie: Piotr Pęcek, Paweł Jopek.

 

ŚWIĘTY STANISŁAW KAZIMIERCZYK (1433 - 1489) był kaznodzieją przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu pod Krakowem oraz wychowawcą kleryków w przyległym klasztorze księży kanoników regularnych. Swoją gorliwością duszpasterską i troską o chorych i biednych zyskał sobie powszechny szacunek. Wyróżniał się szczególną czcią do Najświętszego Sakramentu. Podkreślał, że największą wartością każdego chrześcijanina w życiu codziennym jest Msza święta i przyjmowanie Komunii świętej po należytym przygotowaniu i z dziękczynieniem. Zmarł w opinii świętości w wieku 56 lat. 18 kwietnia 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II potwierdził kult Stanisława i uznał heroiczność jego cnót ogłaszając go błogosławionym. 17 października 2010 r. papież Benedykt XVI dokonał kanonizacji Stanisława Kazimierczyka.

 

***

Litania do świętego Stanisława Kazimierczyka

Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu , Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo - módl się za nami,
Święty Stanisławie Kazimierczyku,
Wierny wykonawco rad ewangelicznych,
Naśladowco życia apostolskiego,
Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela ,
Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym,
Miłośniku Krzyża i umartwienia,
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
Przykładzie cnót chrześcijańskich,
Wzgardzicielu próżności świata,
Wzorze pokory i cierpliwości,
Siewco braterskiej miłości,
Miłośniku czystości,
Kaznodziejo wiernie objaśniający Słowo Boże,
Nauczycielu teologii i Pisma Świętego,
Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej,
Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego,
Przewodniku pokutujących,
Ucieczko będących w niebezpieczeństwie,
Pociecho smutnych i strapionych,
Opiekunie ubogich,
Nadziejo chorych,
Narzędzie cudownych dzieł Bożych,
Lekarzu przywracający wzrok,
Podporo chromych,
Ozdobo Zakonu Kanoniczego,
Chlubo naszego Narodu,
Patronie Krakowa i Kazimierza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego Sakramentu, wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.